De Organisatie

De organisatievorm van Medemo wordt bepaald door het doel; het leggen van de communicatieverbinding tussen de leefwereld en de systeemwereld. Daarin zijn drie aspecten te onderscheiden.

Het gaat primair om het organiseren van informatie van onderop. Dit vereist een geco├Ârdineerde informatiestructuur. Daarnaast gaat het om een samenwerking van diverse lokale vertegenwoordigingen. Dit vereist een vastomlijnde organisatiestructuur. Om vorm te geven aan meervoudige democratie moet de collectieve informatie afgestemd zijn op de systeemwereld. Dit kunnen gemeenten, provincies, waterschappen en de talloze samenwerkingsverbanden zijn. Dit vereist dus een daarop afgestemde participatiestructuur.

De informatiestructuur heeft betrekking op het Communicatieplatform en het Databestand. Dit vereist een onafhankelijke rechtspersoon die de informatie beheert. Dit zou een stichting kunnen zijn met vertegenwoordiging van de overheid en de verenigingen. Continuïteit van het beheer is hier essentieel.

De organisatiestructuur is een verband van aangesloten verenigingen. Dit kan bijvoorbeeld een federatieve vereniging zijn waar de lokale verenigingen lid van zijn. De gekozen vorm moet ruimte bieden voor aanpassingen in de toekomst.

De participatiestructuur is van een andere orde. Het verschilt nogal of een zelfstandige lokale vereniging een advies opstelt voor een buurtvoorziening of dat een collectief van verenigingen zich richt op een omgevingsvisie. De bestuurlijke kaders kunnen sterk verschillen. De participatiestructuur zal dus per geval bepaald moeten worden.

Lees meer over de Informatiestructuur.