Agenderen

Voor inwoners zijn nauwelijks geschikte middelen voorhanden voor het aankaarten van een aandachtspunt bij de overheid. De individuele stem brengt niet genoeg gewicht in de schaal en bij groepsparticipatie gaat het om lobbyen door derden. Een gewogen honorering van individuele belangen vindt nauwelijks plaats. En dat terwijl de netwerkmaatschappij steeds meer bestaat uit gefragmenteerde belangen. Daardoor krijgt de overheid een vertekend beeld van de belangenverhoudingen in de samenleving. En dat is structureel; in de huidige samenleving zijn belangen niet meer netjes geordend naar zuilen en politieke oriëntatie. Een gezonde democratie vereist het kunnen agenderen van onderwerpen op individuele basis.

Om de stem van de inwoners te laten horen kunnen verschillende middelen gebruikt worden. Ze moeten openstaan en bereikbaar zijn voor iedereen. Naast drukwerk en de website zijn er nieuwe vormen te bedenken om ‘nieuwe’ stemmen te horen. Als voorbeeld noemen we de hergebruikte praatpalen die door de ontwerper Paul Hohner en zijn team zijn ontwikkeld. Het zijn nu ‘Luisterpalen’ waarmee iedereen -desgewenst anoniem- zijn zegje kan doen. In de afgelopen jaren is er veel ervaring mee opgedaan.

De gesprekken worden door een onafhankelijk team gevoerd. De luisterpaal past goed in de postcorona voorwaarden voor inspraak. Ze worden voorzien van een bewegingssensor waardoor er geen fysiek contact nodig is.

Om de drempel laag te houden, zijn kleinschalige lokale verenigingen nodig. Die dienen als ‘eerstelijns gesprekspartners’. In de vereniging worden de individuele inbreng door buurtgenoten getoetst aan het algemeen belang of aan tegengestelde belangen.

Lees meer over Belangenafweging.