Communicatieplatform

Bestaande participatiesoftware is altijd ‘verticaal’ gestructureerd met een hiërarchische zoekstructuur. Daardoor raakt de context bij het navigeren gaandeweg uit beeld. Een visuele weergave van de netwerkmaatschappij vereist een horizontaal interface design. En nog belangrijker: een concentrisch beeld. Elke bewoner staat in het hart van de maatschappelijke omgeving.

Dit digitale platform is ingericht naar de structuur van de delegatieve vereniging met de drie belangenclusters, onderverdeeld naar drie subgroepen. De inbreng uit de luisterpaal of de andere middelen kan daardoor direct worden ingedeeld naar onderwerp. Het is een ‘bottom-up’ communicatieplatform en verschilt daarmee wezenlijk van de bestaande digitale participatiesoftware.

Naast de verdeling in 9 thema’s is er een radiale verdeling, ook van 9. Deze loopt op in ruimtelijke schaal, van straatniveau in het hart tot nationaal niveau aan de rand. Het totaal aantal posities is dus 81. Omdat elk punt in het diagram een bepaalde betekenis heeft, kunnen alle bijdragen vanuit de samenleving op een passende positie worden geplaatst. 

Het communicatieplatform is bedoeld om prioriteiten in beeld te brengen. De structuur van het platform is neutraal en sluit aan bij die van de netwerksamenleving. Het platform plaatst de inbreng in een context waardoor de belangen en prioriteiten zichtbaar worden. De informatie is zowel door betrokkenen als het openbaar bestuur te volgen.

Op elke positie zullen meerdere bijdragen komen. Deze worden dan gegroepeerd tot onderwerpen. De hoeveelheid bijdragen per positie geeft aan hoe sterk het onderwerp speelt. Hoe meer reacties, hoe groter de stip in het diagram. Onderwerpen met de grootste stip geven de prioriteiten van de bevolking aan. Alle inbreng vormt daarmee een palet van wensen, voorstellen en reacties. Het diagram toont daarmee het actuele beeld van wat er speelt in de lokale samenleving. Aan elk onderwerp kunnen steeds nieuwe bijdragen worden toegevoegd. Dit leidt dus tot een toenemende verfijning.

Op het eerste niveau kan worden ingezoomd naar het tweede niveau door op een stip te klikken. Op dat niveau wordt een verdeling gemaakt naar onderwerp. In totaal zijn op dat niveau 81x81=6561 onderwerpen beschikbaar.

Op het tweede niveau kan nader worden ingezoomd op een bepaald onderwerp. Met drie lagen zijn  (81x81x81) ruim een half miljoen bijdragen onder te brengen die voor de bezoeker met slechts drie clicks te selecteren zijn!

Op de derde laag wordt een beeld gegeven van de meningen over een bepaald onderwerp. Ook hier geeft de maat van de stip de het aantal reacties aan. Met de cursor kan de ‘inhoud’ van de stip bekeken worden. Op dit niveau  kan worden ingezoomd naar de laag met discussies.

Het vierde niveau is een discussieplatform. Aan bijdragen op dit niveau kunnen reacties en ‘likes’ worden gegeven. Die dragen bij aan de prioriteit, uitgedrukt in stipgrootte op het tweede en eerste niveau. Op elke pagina wordt het zoektraject aangegeven, waardoor de context altijd in beeld blijft. Omdat de structuur gestandaardiseerd is, kan potentieel de inbreng van verschillende gemeenten, kernen en wijken worden vergeleken. Dit wordt toegelicht onder Databeheer.

Lees meer over Databeheer.