Communicatieplatform

Animatie

Het Medemo basisdiagram vormt het hart van de het Communicatieplatform. Het ordent de talloze maatschappelijke onderwerpen op een overzichtelijke manier. En nog belangrijker: in een concentrisch beeld. Elke bewoner staat in het hart van de maatschappelijke omgeving.

Bestaande participatiesoftware is altijd ‘verticaal’ gestructureerd met een hiërarchische zoekstructuur. Daardoor raakt de context bij het navigeren gaandeweg uit beeld. Een platform voor de netwerkmaatschappij vereist een horizontale navigatie. En: voor iedereen eenvoudig te gebruiken. In dit platform zijn alle functies van de website op één beeldscherm beschikbaar en wordt de navigatie zonder beeldwisseling uitgevoerd.

Web interface
Smartphone interface

Het beeldscherm is verdeeld in drie kolommen. Op een laptop staan deze naast elkaar, voor een smartphone kunnen ze achtereenvolgens bekeken worden.

Het linker diagram ordent thema’s, het kader in het midden toont een lijst van actuele onderwerpen binnen een gekozen thema, het rechter diagram toont discussies per onderwerp.

Animatie

De weergave van de thema’s in het linker diagram wordt bepaald door de locatie van de gebruiker. Deze is gesymboliseerd met een icoontje in het hart. Het diagram is verdeeld in negen aandachtsgebieden. De ringen geven de schaal aan van straatniveau in het hart tot nationaal aan de buitenrand.

Animatie

Er zijn drie manieren om het platform te gebruiken. De functies ‘Lees’ en ‘Zoek’ zijn voor iedereen toegankelijk, ‘Reageer’ alleen na inloggen. Doordat die functies dezelfde opmaak gebruiken, raakt de gebruiker snel vertrouwd met het platform.

Animatie

Hier wordt door de gebruiker de leesfunctie gekozen. De gebruiker geeft eerst de eigen postcode op. Daarbij verschijnen de ‘stippen’ van de lopende discussies. Van de relevante landelijke en provinciale thema’s aan de buitenrand tot lokale op straatniveau, in het midden. Door deze interactie tussen postcode en weergave ontstaat de associatie met ‘inzoomen’ op de eigen plek. Het gebied dat bestreken wordt door de lokale vereniging wordt aangegeven met de donkere ring. De maat van de stip geeft het aantal discussiebijdragen rond het thema aan.

Animatie

Door op een van de stippen te klikken, kleurt deze rood en verschijnt er een kaartje van het postcodegebied. Omdat hier een onderwerp op de kleinste ring is aangeklikt, is dit een kaartje op straatniveau. In het vak eronder is het thema onderverdeeld in de actuele onderwerpen. Wanneer een onderwerp wordt aangeklikt komt in de rechter kolom een beschrijving. Eronder verschijnen in het diagram de ‘discussiestippen’. Door een van de stippen aan te klikken, verschijnt een uitrol-veld met de actuele discussie over dit onderwerp. Deze is bij lange discussies voorzien van een schuifbalk.

Op dit meest ‘nabije’ niveau betreft het onderwerpen in de directe omgeving. Het gaat hier meer om signaleren dan om het toetsen van meningen. Maar het onderwerp kan daarmee ook de start vormen van een bredere discussie. Dan kan het door de moderator geplaatst worden op buurtniveau, wijkniveau of hoger.

Animatie

In dit voorbeeld is in het linker diagram een thema op wijkniveau aangeklikt. In het midden verschijnt de bijpassende kaart en een lijstje met onderwerpen. Bij het kiezen van een onderwerp verschijnen de stippen in het rechter diagram.

Omdat er sprake is van een peiling van meningen, wordt het rechter diagram verdeeld in negen waarderingsgroepen. De verticale blauwe lijn is bedoeld voor neutrale bijdragen. De groene rechtsonder geeft de positieve standpunten weer en de rode linksonder de afwijzende. Ertussen zijn de nuanceringen. De genuanceerde standpunten vormen de meerderheid; 2/3e is genuanceerd. De moderator plaatst een discussiethema in overleg met de indiener op een van de waarderingsgroepen.

In het rechter diagram is de maat van de stip een indicatie van de bijdragen aan de discussie. Daardoor levert het totale beeld van het diagram een visuele impressie van ‘wat er leeft’ in de samenleving. Voor beleidmakers is het een bron van argumenten die er dus toe doen.

Animatie

Dit beeld toont het ‘dashboard’ karakter van het platform. Hoewel meerdere keuzes zijn gemaakt, blijft de context van alle stappen in beeld. Wanneer een discussie afgerond is, wordt deze door de moderator naar het archief overgebracht en op de agenda van de lokale vertegenwoordigende organisatie geplaatst. Die vat de argumenten samen in een advies waarbij het onderwerp bekeken wordt vanuit de belangenafweging van bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen.

Animatie
Ook derden, zoals bijvoorbeeld diensten van de gemeente, kunnen discussiepunten indienen. Door de knop ‘vraag van de week’, boven het linker diagram te activeren, verschijnt de lijst met recente vragen. Door een weekthema te kiezen, verschijnt rechts een toelichting van de vraag en de reacties. Hiermee ontstaat een nieuwe vorm van stemmen. In plaats van een referendum of een enquête is dit een permanente en op elk moment inzetbare informatiebron.

Omdat de vraag gerelateerd is aan postcodes, kunnen precies de relevante gebieden worden benaderd. De omvang van wat er direct in beeld kan komen is (81 x ±10 x 81) ruim 65.000 discussies. Genoeg om een beeld te krijgen van ‘wat er leeft’. Maar het aantal moet begrensd worden tot de relevante discussies. Dit wordt uitgevoerd door de moderator in opdracht van de lokale vereniging. Deze houdt het discussieniveau op peil, verplaatst afgeronde discussies naar het archief en verwijdert ‘eenlingen’ na verloop van tijd. 

Reageermodus

Animatie

Door vanuit de ‘Leesmodus’ te schakelen naar de ‘Reageermodus’, kan een bijdrage worden geüpload. Deze optie maakt het mogelijk om regionale inbreng te verzamelen. Wanneer een onderwerp ook voor andere postcodegebieden aan de orde is, kan ditzelfde onderwerp voor deelnemers uit aanliggende gebieden zichtbaar zijn.

De onderwerpen binnen de donkere ring in het linker diagram vallen onder de lokale moderator. De onderwerpen buiten die ring vereisen afstemming met de omringende gebieden. De uitwisseling van de moderatoren kan van een lokaal onderwerp dus een regionaal, provinciaal of zelfs een nationaal aandachtspunt maken.

Deelname in de besluitvorming mag zich niet beperken tot het gemeentelijke niveau. Elke gemeente maakt onderdeel uit van gemiddeld 30 samenwerkingsverbanden. Hier zijn vijf van de tientallen samenwerkingsverbanden weergegeven die directe invloed hebben op de samenleving (bron: VNG). Juist om daarin ook een stem te kunnen hebben bestrijkt het Communicatieplatform een schaal die oploopt tot provinciaal en landelijk. Door de gestandaardiseerde structuur kan potentieel de inbreng van verschillende locaties worden vergeleken. Dit wordt toegelicht onder Databeheer.

Lees meer over Databeheer.