Het rapport ‘Op weg naar Meervoudige Democratie’

Medemo kan invulling geven aan het begrip ‘Meervoudige Democratie’. De noodzaak om te komen tot een gestructureerde vorm van deelname door de bevolking aan het openbaar bestuur wordt pakkend beschreven in het rapport ‘Op weg naar Meervoudige Democratie, Oproep van de Commissie Toekomstgericht Openbaar bestuur’. Een commissie onder voorzitterschap van Wim van de Donk waar o.a. de huidige minister van BZK Kajsa Ollongren en Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau deel van uitmaakten. In de inleiding wordt de noodzaak beschreven van een nieuwe impuls voor de democratie.  Men noemt de ‘tanende belangstelling voor de lokale politiek, dalende opkomsten bij verkiezingen voor gemeenteraden – verkiezingen die bovendien voor een belangrijk deel door landelijke issues en partijen werden gedomineerd – en een afnemende actieve participatie van burgers in politieke partijen.