De Focus van Medemo

Meervoudige democratie brengt zaken aan de oppervlakte die spelen in de haarvaten van de samenleving. Door het organiseren van kleinschalige belangenafweging kunnen tegenstellingen worden gladgestreken voordat ze ‘gepolitiseerd ‘ worden. Met een neutraal communicatieplatform kan iedereen op elk moment onderwerpen aankaarten. Om de inbreng van de samenleving en de daarop gebaseerde besluitvorming in beeld te brengen, is daarnaast een onafhankelijk archief nodig.

Hiertoe zijn vier op elkaar aansluitende uitvoeringsvormen ontwikkeld. Deze vormen gezamenlijk het Medemo model.

Medemo onderscheidt de volgende vier aspecten:

  1. Agenderen van inbreng uit de samenleving,
  2. Belangenafweging als maatschappelijke input,
  3. Communicatieplatform als vertegenwoordiging van de leefwereld,
  4. Database als maatschappelijk archief.

1. Agenderen van inbreng uit de samenleving

Om inbreng te verzamelen kan gebruik gemaakt worden van verschillende middelen. Naast traditionele media en de website kiezen we voor de gerecyclede praatpalen die door de ontwerper Paul Hohner c.s. zijn ontwikkeld. Het zijn nu ‘Luisterpalen’ waarmee iedereen -desgewenst anoniem- zijn zegje kan doen. Dit voldoet aan de actuele Covid 19 beperkingen. Lees meer.

2. Belangenafweging als collectieve input

In het Medemo model wordt uitgegaan van een ‘delegatieve vereniging’ waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd. Door die evenredig te vertegenwoordigen worden verschillende belangen gelijkwaardig gediend. Dit model biedt daarmee een neutrale organisatievorm die wensen en meningen uit de samenleving zonder ideologische kleuring vertegenwoordigt.  Lees meer.

3. Communicatieplatform als vertegenwoordiging van de leefwereld

Medemo gaat uit van een transparant en zeer toegankelijk digitaal platform dat aansluit bij de structuur van de netwerksamenleving. Het biedt contextuele informatie waardoor de belangen en prioriteiten zoals die leven in de maatschappij zichtbaar worden. De wensen, meningen en discussies zijn zowel door betrokkenen als het openbaar bestuur te volgen. Lees meer.

4. Databeheer als maatschappelijk archief

Het digitale platform vormt een gegevensbestand van inbreng uit de samenleving, het gevolgde proces om tot een collectief standpunt te komen plus de daarop volgende politieke besluitvorming. Door hiervoor een uniforme structuur te ontwikkelen, ontstaat een database als maatschappelijk archief van individuele meningen. Lees meer.

De vier onderdelen maken dus deel uit van een integraal systeem dat:

  1. specifiek gericht is op representativiteit
  2. specifiek gericht is op legitimiteit,
  3. specifiek gericht is op transparantie en
  4. daarmee een op deze democratische waarden gevalideerd archief opleveren.

Lees meer over de onderlinge samenhang van deze onderdelen.