Van participatie naar meervoudige democratie

Medemo intro

Meervoudige democratie betekent dat elke inwoner op elk moment zijn wensen, zorgen en suggesties kenbaar kan maken aan het openbaar bestuur. Terwijl participatie gebruik maakt VAN democratie, levert dat een bijdrage AAN democratie.

Dat is nodig om de afstand tussen de systeemwereld en de leefwereld te overbruggen.

De vraag is: ‘HOE DAN?’. Daar levert Medemo een model voor aan.

Elke inwoner is als een druppel. Medemo is de wijdvertakte bedding die uiteindelijk leidt tot een stroom van betekenis; de collectieve mening van inwoners