Symposium Vormgeven aan Democratie 

In samenwerking met ‘Bewoners maken het Gooi’ is op 20 november 2020 een webinar georganiseerd met het thema ‘Vormgeven aan Lokale Democratie’. Daarbij stond het Medemo concept centraal. De vorm was -vanwege de pandemie- innovatief. Rogier de la Rive Box stelde in een videoboodschap van tevoren vragen aan de zeven wethouders om hun mening te horen over het Medemo concept. De zeven reacties werden in afzonderlijke interviews opgenomen. Op de dag zelf konden de deelnemers ingaan op de vragen en de antwoorden.

De reacties van de wethouders waren opbouwend en origineel. Elk had zo een eigen aandachtspunt.

De wethouder van de gemeente Weesp sprak zijn waardering uit over de Medemo aanpak. Hij zou graag zien dat het verder ontwikkeld wordt. Weesp staat op een kantelpunt door de fusie met Amsterdam. Het zou mooi zijn wanneer de verandering ook kan leiden tot nieuwe vormen van verbinding met het openbaar bestuur.

De wethouder van Blaricum filosofeerde over participatie en deliberatie. Hij constateerde naar aanleiding van ons model dat er in de praktijk inderdaad een groot verschil is tussen groepen die participatie beschouwen als behartiging van een eigen belang en groepen die het bredere maatschappelijke belang voorstaan. Die maken gebruik van de deliberatie zoals wij het beogen.

De wethouder van Hilversum ging nader in op de vier componenten van het Medemo model. Hij onderkende het belang van de samenhang tussen de vier componenten.

De wethouder van Wijdemeren heeft te maken met een aantal kleine kernen binnen de gemeente. Ze zag veel waarde in een goede vertegenwoordiging van de verschillende lokale gemeenschappen. Daarbij deed ze de suggestie dat er vanuit de lokale verenigingen ‘ambassadeurs’ afgevaardigd zouden kunnen worden als gesprekspartners voor de overheid.

De wethouder van Gooise Meren benadrukte het belang van de rolverdeling. Hij constateerde dat er in het verleden veel participatieprojecten daarop gestrand zijn. De neiging van de gemeente is vaak ‘wie betaalt, bepaalt’. Hij stelt dat een subsidie aan een vertegenwoordiging uit de samenleving niet mag leiden tot invloed op die vertegenwoordiging. Die moet absoluut onafhankelijk blijven.

De wethouder van Laren hield een interessante beschouwing over de rol van de burgemeester. Hij stelde dat wethouders vaak te veel politiek gebonden zijn. Juist de burgemeester zou een goede gesprekspartner zijn voor de vertegenwoordiging van onderop. De neutraliteit van de burgemeester kan leiden tot een opener afstemming.

De wethouder van Huizen ging dieper in op het nut van de regionale samenwerking. Hij stelde dat het allang niet meer zo is dat de gemeenteraad over alles kan beslissen. In de komende jaren zal het belang van regionale verbanden alleen maar toenemen.

Kijk hieronder naar de video met de wethouders.