Participatieve democratie

In het beleid van de lokale overheid heeft participatie altijd wel een plek. Voor sommige onderwerpen is er een wettelijke eis om de belanghebbenden bij beleidsplannen te consulteren. Maar doorgaans is participatie ‘vormvrij’. En dan is het aan de overheid om een trede op de participatieladder te kiezen. In de praktijk blijken er tussen de gemeenten enorme verschillen te bestaan. variërend van informeren tot (mee)beslissen.

Wanneer de overheid zich actief richt op participatie noemen wij dat participatieve democratie. Het is een waardevolle bijdrage aan het leggen van de verbinding van ‘de systeemwereld’ naar de ‘leefwereld’. Participatieve democratie is een nuttige vorm van belangenbehartiging door de overheid. Die heeft er belang bij dat er met de inwoners afgestemd wordt over het beleid. Deze vorm van participatie is een fase in een uitvoeringsproces. Dit beperkt de inspraak dus tot de gebieden die de overheid in uitvoering heeft. Het aandachtsgebied van participatie is daarmee strak ingekaderd.

Omdat de overheid het organiseert, zijn de democratische waarden van legitimiteit, representativiteit en transparantie doorgaans gewaarborgd.