Organisatiestructuur

In de organisatie komt de splitsing van functies tot uiting in een neutrale overkoepelende stichting en lokale vertegenwoordigende verenigingen. Dit borgt de democratische waarden en beoogt de verbinding te leggen tussen de ‘leefwereld’ en de ‘systeemwereld’

De stichting Medemo zou een nationaal opererende rechtspersoon moeten zijn die de neutraal en instrumenteel is. Hierin worden de data van alle aangesloten verenigingen beheerd. De stichting levert diensten aan de verenigingen. De verenigingen zijn hier contractueel aan gebonden.

De lokale delegatieve verenigingen zijn leden van een landelijke federatieve vereniging met regionale afdelingen. Hierbij wordt de postcodestructuur gebruikt. De Nederlandse postcode is een van de meest verfijnde ter wereld. Het ligt dan ook voor de hand om hier gebruik van te maken.

Wanneer de federatie dezelfde opbouw krijgt als de postcode zijn regionale verenigingen ingedeeld naar de 9 postcode regio’s:

1=West Friesland, groot Amsterdam en het Gooi, 2=Zuid-Holland, 3=Utrecht.

4=Zeeland, west Brabant en Betuwe, 5=oost Brabant, 6=zuidoost Nederland

7=midden-oost Nederland, 8=Het nieuwe land en Friesland, 9=noordoost Nederland.

Om de verbinding met de lokale samenleving te houden, zijn deze gebieden weer in drietallen te verdelen, zoals bijvoorbeeld codegebied 1 in West Friesland, groot Amsterdam en het Gooi. Of gebied 4 in Zeeland, west Brabant en Betuwe. Door deze verdeling zijn 27 gebieden met eigen kenmerken en ruimtelijke condities te onderscheiden. Inspraak over ruimtelijke ontwikkelingen zal voor een groot deel gaan over deze regionale schaal.

Deze structuur kan weer worden onderverdeeld in kernen. Hierbij is er dus een verdeling naar gemeenschappen, niet naar gemeentegrenzen.

Binnen de kernen komt de verenigingsstructuur overeen met de geografische structuur. Het is dus een doorgaande fractalopbouw die alle inwoners van ons land verbindt.

Wanneer de structuur van de vertegenwoordiging gelijk loopt met de postcode heeft dat een groot communicatief voordeel. Op straatniveau weet iedereen wel de postcode. In een federatief verband van verenigingen kunnen veraf liggende vertegenwoordigingen toch op basis van een postcode een gemeenschappelijk belang hebben. Zo kan een besluit over de centrale in Diemen gevolgen hebben voor de fijnstofneerslag op de Veluwe.

Wanneer de postcodestructuur wordt gebruikt, is er een landelijke federatie die de negen hoofdregio’s en 27 regio’s verbindt. Binnen de regio zijn er de vertegenwoordigingen van kernen; de drie vertegenwoordigers van belangenclusters binnen de vereniging. De organisatiestructuur in negentallen is daarmee dezelfde als de informatiestructuur in het communicatieplatform en de database. Daarmee ontstaat er een doorgaande fractal participatiestructuur van de straat naar landelijk.

Lees meer over de participatiestructuur.