Microdeliberatie

Het gemeenschappelijke kenmerk van elk van de drie hierboven genoemde vormen van participatie is dat ze specifiek gericht zijn op een bepaald onderwerp: Bij participatieve democratie gaat het over specifieke beleidsonderwerpen van de overheid. Bij Burgerforums gaat het over brede maar ingekaderde aandachtsgebieden. Bij Belangenbehartiging gaat het over specifieke oogmerken. Dit ‘voorsorteren’ betekent een enorme beperking. De netwerksamenleving is horizontaal georganiseerd en veronderstelt juist een vrije keuze van onderwerpen. Men verwacht de mogelijkheid dat inwoners hun eigen aandachtspunten op de politieke agenda kunnen zetten. Dit ‘agenderen’ vormt dan ook de basis van ons model voor Meervoudige Democratie. In plaats van groepsbelangenbehartiging moet het gaan over belangenafweging op individueel niveau. En dat moet gebeuren in samenspraak, ofwel ‘deliberatie’. De vorm die Medemo hanteert is microdeliberatie omdat we in kleine groepen werken.