Meervoudige democratie

Het concept ‘Meervoudige Democratie’ is gebaseerd op het advies van de ‘Commissie Van de Donk’; ‘Op weg naar Meervoudige Democratie’ waarin onder meer de huidige minister van BZK Kajsa Ollongren en directeur van het SCP Kim Putters zitting hadden. In de inleiding wordt de noodzaak beschreven van een nieuwe impuls voor de democratie.  Men noemt de ‘tanende belangstelling voor de lokale politiek, dalende opkomsten bij verkiezingen voor gemeenteraden – verkiezingen die bovendien voor een belangrijk deel door landelijke issues en partijen werden gedomineerd – en een afnemende actieve participatie van burgers in politieke partijen.

De noodzaak om te komen tot een gestructureerde vorm van deelname door de bevolking aan het openbaar bestuur is duidelijk en het begrip 'Meervoudige Democratie' wordt inmiddels veelvuldig gebruikt. Maar daarbij wordt niet verteld wat er onder verstaan wordt.

Medemo kan invulling geven aan het begrip ‘Meervoudige Democratie’. Wij verstaan onder 'Meervoudige Democratie' dat elke inwoner op elk moment zijn wensen, zorgen en suggesties kenbaar kan maken aan het openbaar bestuur. Dit vormt een collectieve inbreng van informatie. De beslissingsbevoegdheid blijft bij de gekozen vertegenwoordiging. Meervoudige Democratie is dus geen concurrent van de gemeenteraad maar een middel om de verbinding met de samenleving te leggen.