Inspiratie

De rubrieken DE MEDEMO AANPAK en DE ORGANISATIE zijn gericht op de beschrijving van het model. In deze rubriek gaat het over het ‘hoe en waarom’ van deze nieuwe ontwikkeling.

De wenselijkheid van meervoudige democratie is uiterst actueel. De pandemie treft de gebruikelijke vormen van inspraak. Een aangetast vertrouwen in de overheid heeft zich zelfs ontwikkeld tot een georganiseerd wantrouwen in de vorm van complottheorieën. Daar staat tegenover dat de omgevingswet, de energietransitie en de pandemie juist een beroep doen op wederzijds vertrouwen. Met onze Blogs gaan we in op deze actualiteit.

De afgelopen jaren hebben we veel inspiratie opgedaan uit talrijke publicaties over dit onderwerp. Onder Bronnen bespreken we de boeken en rapporten die ons inzicht mede hebben gevormd.

Het Archief vormt de verzameling van blogs, evenementen en ontwikkelingen.