Inleiding

Medemo richt zich op de ontwikkeling van een model voor meervoudige democratie. Een vorm van participatie die uitgaat van democratische waarden. Het doel van Medemo is om daarmee de verbinding te verbeteren tussen ‘de systeemwereld’ en de ‘leefwereld’.

 Medemo heeft drie uitgangspunten voor meervoudige democratie:

  • Input: de inbreng van burgers moet vrij toegankelijk en laagdrempelig zijn.
  • Output: de inbreng moet leiden tot bruikbare informatie voor het openbaar bestuur.
  • De resultaten moeten blijvend beschikbaar zijn in een openbaar archief.

Dit vereist een vorm van organisatie. Medemo is een stichting i.o. die de systematiek ontwikkelt en deze beschikbaar stelt aan aangesloten verenigingen. Dat zijn lokale vertegenwoordigingen van inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. Deze verenigingen hanteren de democratische waarden van representativiteit, legitimiteit en transparantie naar het model van de stichting Medemo.