De Missie

Meervoudige democratie stelt eisen aan representativiteit, legitimiteit en transparantie.

Meervoudige democratie verandert niets aan de bestaande representatieve democratie maar voegt daar een democratische vertegenwoordiging aan toe. Daarmee wordt beoogd om een effectieve bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur en om de betrokkenheid van de samenleving bij de besluitvorming te vergroten.

De huidige middelen die voor participatie worden ingezet, zijn doorgaans georganiseerd door de overheid en daardoor verticaal gestructureerd naar de kenmerken van de systeemwereld. Van participatie van onderop wordt door de overheid verwacht dat deze in dezelfde structuur wordt geleverd. Dat gaat echter voorbij aan de horizontale netwerkstructuur van de samenleving.

De wens tot participatie groeit aan beide zijden. Daarmee groeit ook de behoefte aan een wederzijds vertrouwenwekkende verbinding tussen de systeemwereld en de leefwereld. Zeker nu in de anderhalvemetersamenleving de traditionele inspraakbijeenkomsten voorlopig niet meer mogelijk zijn.

We gaan daarbij uit van het fractal model. De kleinste eenheid is de burger, de kleinste confluent is de samenspraak met drie personen en een gespreksleider. Stapsgewijs, door overleg van de gespreksleiders ontstaan er meerdere samenvloeiingen. Zoals meerdere bronnen een stroompje, vervolgens een beek en uiteindelijk een rivier vormen. Dit model vinden we terug in de structuur van planten en bomen en diverse natuurlijke groeivormen. En in de mens. Het vatenstelsel is een voorbeeld van een fractal structuur. Medemo vormt het democratische vatenstelsel, van de haarvaten in de samenleving naar het kloppend hart van de democratie.

Lees meer over de mensen achter Medemo.