De Medemo Aanpak

Animatie aanpak

Medemo richt zich op de ontwikkeling van een model voor meervoudige democratie. Een vorm van participatie die toetsbaar voldoet aan de democratische waarden. Het doel van Medemo is om daarmee de verbinding te verbeteren tussen ‘de systeemwereld’ en de ‘leefwereld’.

 Medemo heeft drie uitgangspunten voor meervoudige democratie:

  • Input: de inbreng van burgers moet vrij toegankelijk en laagdrempelig zijn.
  • Output: de inbreng moet leiden tot bruikbare informatie voor het openbaar bestuur.
  • De resultaten moeten blijvend beschikbaar zijn in een openbaar archief.

We gaan uit van vier voorwaarden:

  • Individueel: elke inwoner moet zijn persoonlijke mening kunnen geven
  • Collectief: daaruit moet een collectief standpunt ontstaan
  • Input: de inbreng moet vrij toegankelijk en laagdrempelig zijn.
  • Output: de inbreng moet leiden tot bruikbare informatie voor het openbaar bestuur.

Dit vereist een vorm van organisatie. Medemo ontwikkelt de systematiek en stelt deze beschikbaar aan vertegenwoordigingen van burgers. Dat zijn verenigingen van inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. De verenigingen zijn aangesloten bij Medemo. In de statuten wordt vastgelegd dat de democratische waarden van representativiteit, legitimiteit en transparantie door de vereniging worden gerespecteerd.

ACTUELE DILEMMA’S

Onze aanpak biedt oplossingen voor vier dilemma’s.

Dilemma A: Bewoners voelen zich steeds minder gehoord en haken af.

Om individuele inwoners een stem te geven, gaat het om Agenderen; het Aanbrengen van suggesties, het Aankaarten van onderwerpen, het Anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Dilemma B: De huidige participatie is steeds meer gericht op het behartigen van groepsbelangen.

De belangen van individuele bewoners, ondernemers en lokale maatschappelijke instellingen zijn vaak te gefragmenteerd om gehoord te worden. Er is een lokale organisatie nodig om de verschillende deelbelangen onderling af te wegen, te bespreken en de overwegingen te beoordelen.

Dilemma C: Participatie gaat bijna altijd over geïsoleerde onderwerpen.

Om onderwerpen met elkaar te kunnen vergelijken is een Communicatieplatform nodig, gericht op een Collectieve deelname, ingericht voor het Categoriseren van inbreng naar gebied, schaal en prioriteit en vooral: met een Concentrische benadering. Want elke bewoner ziet zichzelf als middelpunt van de samenleving.

Dilemma D: Bijna elk participatieproces begint weer van voren af aan.

Een collectief geheugen vereist Databeheer, het vormen van een Documentatiebestand, een Digitaal archief van de besluitvormingsprocessen, geschikt voor Data analyse.

Voor deze dilemma’s hebben we vier praktische oplossingen ontwikkeld die gezamenlijk de informatie in kaart brengen van wat er leeft in de samenleving. Lees meer over Agenderen.