De Basisgedachte

In de naam Medemo zijn verschillende begrippen samengebracht. Mede staat voor het begrip Meervoudige Democratie. Maar het verwijst ook naar de burger als mede-eigenaar van zijn samenleving. Demo staat voor democratie. Maar ook voor een demonstratieproject en -meer specifiek- van een deelnamemodel. Medemo; een deelnamemodel voor meervoudige democratie.

En in volks Latijn betekende Medemo zoiets als ‘gelijk’ of ‘hetzelfde’. Het gelijk zijn van mensen is precies wat we beogen. Zoals Artikel 1 van de Grondwet het stelt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’. En natuurlijk streven we ook naar gelijk kríjgen. Want het is wel de bedoeling dat een collectieve stem ook gehoord wordt.

En in het volkse Latijn betekent Medemo ook ‘hetzelfde’. En daar streven we ook naar. Je kan nog zoveel uiteenlopende belangen hebben, uiteindelijk moet je toch proberen te komen tot hetzelfde doel; het gemeenschappelijke belang.

Medemo is een model. En daarover kregen we van een wethouder ooit de opmerking dat we participatie niet moesten standaardiseren. Want -en dat argument wordt bij de overheid wel vaker gebruikt- ‘het blijft maatwerk’. Maar maatwerk blijkt ook vaak de oorzaak van willekeur. We willen juist standaardiseren om willekeur te voorkomen.

Denk aan het beeld van de piano. Het volledig gestandaardiseerde muziekinstrument. Het aantal toetsen, de relatie van de toetsen met de toonhoogte, de breedte van het klavier maar ook de aanslag en de klank. Dit alles is op de hele wereld hetzelfde. Is dit een beperking voor een componist, een pianist of een luisteraar? Allerminst. Juist door de standaardisatie kan door iedereen gecomponeerd worden. Kunnen pianisten over de hele wereld concerten geven zonder hun instrument mee te hoeven nemen. En kunnen luisteraars het ‘maatwerk’ van de verschillende stijlen, composities en klankkleuren herkennen.

Medemo standaardiseert het instrument, niet de muziek.