Burgerforums

Om een breder inzicht te krijgen in de wensen, belangen en voorstellen vanuit de samenleving is het burgerforum ontwikkeld. In ons land richt de organisatie G1000 zich daarop. In hun woorden: ‘G1000 biedt een plek waar burgers, overheid en werkgevers met elkaar beslissingen maken over belangrijke zaken in hun gemeenschap. De G1000 kan over een stad of dorp gaan, maar ook over een specifiek onderwerp. G1000.nu is een burgerinitiatief en een onafhankelijk platform dat helpt alle partijen bij elkaar te brengen en tot een gezamenlijk (burger)besluit te komen’.

Het is een vorm van groepsdeliberatie die door of in nauwe afstemming met de lokale overheid wordt georganiseerd. Daarbij gaat het om een overleg van een of meerdere dagen van een willekeurig geselecteerde groep uit de samenleving. Door de aard van de selectie en de beperking in de tijd kan een dergelijke ‘burgertop’ alleen betrekking hebben op brede onderwerpen.

Omdat de overheid de bijeenkomsten financiert, gaat het vooral om het bijdragen aan overheidsbeleid. Het onderwerp van de deliberatie is daarmee beperkt maar de democratische waarden van legitimiteit, representativiteit en transparantie zijn daardoor wel gewaarborgd.