Bronnen

Op weg naar Meervoudige Democratie

Het concept ‘Meervoudige Democratie’ is gebaseerd op het advies van de ‘Commissie Van de Donk’;

‘Op weg naar Meervoudige Democratie’ waarin onder meer de huidige minister van BZK Kajsa Ollongren en directeur van het SCP Kim Putters zitting hadden.

 

OECD rapport

Voorjaar 2020 heeft de OECD een omvangrijke inventarisatie gepubliceerd over ‘Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions’, De ondertitel is ‘Catching the deliberative wave’, ofwel maak (als openbaar bestuur) gebruik van de golf van samenspraak (in/met de samenleving). Dus precies het gebied dat we met Medemo gaan ontwikkelen.

 

‘Future Democracies’

Het rapport bespreekt…….. waarin het fenomeen van participatie uitgebreid wordt geanalyseerd. Het is opgesteld door de ontwerpers van de Consul participatiesoftware. Daarin wordt beschreven waarom de software niet leidt tot deliberatie van onderop. De overige bijlagen/links zijn in voorbereiding.

In bijlage 2 wordt ingegaan op het OECD rapport ‘Innovative Citizen Participation’. Hierin wordt de motivatie voor de verdeling in vier velden nader toegelicht. Ook wordt hierin het enige Nederlandse voorbeeld, het G1000 project in Steenwijkerland uit 2017 toegelicht.

Stadsdonut Amsterdam

In bijlage 3 wordt de verbinding gelegd tussen het Stadsdonut project van Amsterdam. Het initiatief is genomen door het stadsbestuur, hetgeen gezien zou kunnen worden als een top-down participatievorm. Maar in de praktijk is nadrukkelijk het streven om een bottom-up participatiestructuur te ontwikkelen. En de Donutcoalitie geeft daar al vanuit de basis vorm aan.

De bijlage 4 betreft een uitgave van Democratie in Actie, een project van het ministerie van BZK uit oktober 2019. Het is een essay van prof. dr. Marcel Boogers met als titel ‘Energie en democratie- Hoe democratische invloed op Regionale Energie Strategieën en andere complexe besluitvormingsprocessen kan worden versterkt. Hierin stelt prof. Boogers dat we een snel een vorm van meervoudige democratie moeten ontwikkelen. De ‘interbestuurlijke’ besluitvorming van de RES overstijgt de grenzen van de provincies, gemeenten en waterschappen. Daarmee is ook een bestuurlijk grensoverschrijdende vorm van deliberatie van onderop vereist.