Belangenbehartiging

Het OECD rapport stelt dat participatie -in tegenstelling tot deliberatie- altijd een vorm van groepsbelangenbehartiging is. Wanneer dit ‘van onderop’ is georganiseerd, kan dit variëren van een buurtcomité dat een speelvoorziening wenst tot een lobbyorganisatie van ondernemingen. In het woordgebruik denkt men bij participatie vooral aan het eerste, de burgerbetrokkenheid, in de praktijk is de lobbycultuur echter dominant. Deze vorm van participatie maakt dus wel gebruik ván de democratie maar draagt niet bij áán de democratie. Zolang de overheid geen normen stelt aan het behartigen van de democratische waarden van legitimiteit, representativiteit en transparantie zijn deze ook niet gewaarborgd. Wanneer de hardste schreeuwer de grootste aandacht krijgt en besluiten worden genomen in ‘achterkamertjes’ kan deze vorm van participatie zelfs een negatieve invloed hebben op de democratie.