Participatiestructuur

Hier zijn vijf samenwerkingsverbanden van gemeenten afgebeeld (bron: VNG). Het zijn willekeurig gekozen verbanden op verschillende beleidsterreinen. We zien hier samenwerking van bedrijven in het energieakkoord, GGD’s, veiligheidsregio’s, woningmarktregio’s en arbeidsmarktregio’s. Alle vijf hebben ze een directe relatie met de leefwereld. Gemeenten maken echter deel uit van gemiddeld wel 30 van zulke samenwerkingsverbanden. Hoe vindt burgerparticipatie hierin plaats? Het antwoord laat zich raden.

Juist in deze samenwerkingsverbanden is het wenselijk om meer verbinding te hebben met de samenleving. Het gaat om vragen van bewoners als ervaringsdeskundigen zoals: ‘waarom moet een ambulance voor ons dorp vele tientallen kilometers afleggen terwijl er een grote plaats op steenworp afstand ligt’ of ‘waarom moeten met de bus via… terwijl de winkels..’ etc. Om de verbinding te leggen tussen de leefwereld en de systeemwereld moet de participatie juist ook op dit schaalniveau plaats kunnen vinden. En niet incidenteel via inspraakavondjes maar structureel.

De participatiestructuur moet dus enerzijds kleinschaliger zijn om gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van de inwoners en anderzijds groter om gesprekspartner te zijn in deze regionale verbanden. Dat vereist investering door de overheid in een permanente participatiestructuur. Pas dan kan er sprake zijn van meervoudige democratie.

Lees meer over het Project.