Een Nieuw Concept

Er is een chronisch informatietekort bij de overheid als het gaat om wat er leeft in samenleving. We zien dat bij het maken van beleid. Het lukt gemeenten steeds minder om via participatie zinvolle informatie op te halen. Maar we zien het ook bij het achteraf beoordelen van beleid zoals bij de toeslagenaffaire. Cruciale informatie vanuit de samenleving dringt niet meer door tot de verantwoordelijken.

Het informatietekort wordt versterkt door het toenemende schaalverschil tussen de instituties en de burger. Gemeentelijke fusies en regionale samenwerkingsverbanden vergroten de afstand tussen burger en overheid. Dit maakt het voor de overheid nog moeilijker om in kaart te brengen wat er leeft.

Medemo heeft een nieuw concept ontworpen om het informatietekort op te lossen.

In plaats van te wachten tot de overheid de informatie komt halen, gaan we als samenleving zelf, op georganiseerde wijze, van onderop, actief informatie verzamelen, in kaart brengen en delen. 

We creëren een informatiebron, zonder winstoogmerk, die het openbaar bestuur, gevraagd en ongevraagd, voorziet van betrouwbare informatie. De voorwaarde voor wederzijds vertrouwen.

Lees meer over de Medemo Aanpak.